5/5 - (3 امتیاز)
کامسول comsol مکانیک

ماژول سازه های مکانیکی و امواج صوتی (کتاب pdf)