نرم افزار کامسول comsol

بهینه‌سازی جسم آيروديناميکى NACA

NACA Airfoil Optimization

خصوصیات آیرودینامیکی یک بال، پروانه و یا تیغۀ توربین تا حد زیادی با شکل دقیق ایرفویل مورد استفاده تعیین می‌شود. برنامه بهینه سازی بهینه‌سازی جسم آيروديناميکى NACA دو ویژگی اصلی آیرودینامیکی (ضرایب بالابر و کشیدن) از یک هواکش کاملاً پارامتری NACA را محاسبه می‌کند. می‌توان از آن برای تجسم چگونگی تأثیر تغییر در ضخامت جسم آيروديناميکى، خمش تیرها و طول آکورد بر آیرودینامیک استفاده کرد.
هنگامی که شماره رینولدز جریان سیال را وارد برنامه شبیه‌سازی می‌کنید، رابط‌ها و مش‌های جریان مناسب به طور خودکار بر اساس این عدد انتخاب می‌شوند. شبیه‌سازی شماره رینولدز کم با رابط جریان لایه‌ای انجام می‌شود، در حالی که شبیه‌سازی‌های بزرگ رینولدز از مدل تلاطم Spalart-Allmaras استفاده می‌کنند، که بطور خاص برای شبیه‌سازی‌های طراحی ایرفویل ایجاد شده است.
هندسۀ جسم آیرودینامیکی کاملاً پارامتربندی شده و می‌توانید ابعاد آن را مستقیماً وارد کرده یا به حل‌کنندۀ بهینه‌سازی برنامه اجازه دهید هندسۀ بهینه را پیدا کند تا از حداکثر نسبت بالابر کششی استفاده شود.