مگنتوهیدرودینامیک

Magnetohydrodynamics

این دو مدل چگونگی راه‌اندازی یک مدل مگنتوهیدروودینامیک را با استفاده از یک رویکرد کاملاً زوج یا یک رویکرد زوج یک طرفه نشان می‌دهد. توضیحات دقیق‌تر این مدل‌ها را می‌توانید در پست وبلاگ “ساختن یک مدل چند فیزیکی مگنتوهیدروودینامیک در کامسول” مشاهده کنید.