نانو کوانتوم دات quantum dot - nano particle

شبیه سازی پلاسمونیک – نانو پارتیکل – کوانتوم دات – Plasmonic Nanoparticles -quantum dot

5/5 - (1 امتیاز)

5/5 – (1 امتیاز)

آموزش ساخت هندسه یک قطعه در کامسول

آموزش ساخت هندسه یک قطعه در کامسول

5/5 - (3 امتیاز)

5/5 – (3 امتیاز)

مثال کامسول، مدار هم محور (coaxial circuit)

مثال کامسول، مدار هم محور (coaxial circuit)

5/5 - (1 امتیاز)

5/5 – (1 امتیاز)

مثال کامسول، گرمایش RF موجبر (waveguide - RF heating)

مثال کامسول، گرمایش RF موجبر (waveguide – RF heating)

5/5 - (2 امتیاز)

5/5 – (2 امتیاز)

مثال کامسول، آداپتور موجبر (waveguide adapter)

مثال کامسول، آداپتور موجبر (waveguide adapter)

5/5 - (2 امتیاز)

5/5 – (2 امتیاز)