کامسول

چسبندگی و جداسازی توپ برجسته‌ساز

Adhesion and Decohesion of Indenting Ball

یک توپ فولادی در برابر غشای لاستیکی فشرده می‌شود. وقتی فشار تماس از مقدار مشخصی فراتر رود، دو قسمت شروع به چسبیدن به یکدیگر می‌کنند.

     هنگامی که توپ جمع می‌شود، غشاء در ناحیۀ مقید به سمت بالا کشیده می‌شود. در طول برداشت، پیوند تا حدی شکسته است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که تنش‌ها بیش از حد تعیین شده در قانون جدایی باشد.