نانو کوانتوم دات quantum dot - nano particle

شبیه سازی پلاسمونیک – نانو پارتیکل – کوانتوم دات – Plasmonic Nanoparticles -quantum dot

آموزش ساخت هندسه یک قطعه در کامسول

آموزش ساخت هندسه یک قطعه در کامسول

مثال کامسول، مدار هم محور (coaxial circuit)

مثال کامسول، مدار هم محور (coaxial circuit)

مثال کامسول، گرمایش RF موجبر (waveguide - RF heating)

مثال کامسول، گرمایش RF موجبر (waveguide – RF heating)

مثال کامسول، آداپتور موجبر (waveguide adapter)

مثال کامسول، آداپتور موجبر (waveguide adapter)