انجام پروژه نرم افزار کامسول comsol
دانلود کامسول comsol

تجزیه و تحلیل پیزوالکتریک ، حرارتی و ساختاری در COMSOL (وبینار-زبان اصلی)

Coupling Piezoelectric, Thermal, and Structural Analyses in COMSOL