انجام پروژه نرم افزار کامسول comsol
دانلود کامسول comsol

ایجاد برنامه های شبیه سازی مستقل با کامپایلر COMSOL (وبینار-زبان اصلی)

Creating Standalone Simulation Applications with COMSOL Compiler™