انجام پروژه نرم افزار کامسول comsol
دانلود کامسول comsol

اتومات سازی قبل و بعد از خروجی گیری با اپلیکیشن ساز نرم افزار COMSOLکامسول (وبینار-زبان اصلی)

Automating Pre- and Postprocessing with Application Builder Features