نرم افزار کامسول فارسی رایگان

طراحی سیم‌پیچ ماشینهای برقی

Winding Designer for Electrical Machines

شما می‌توانید از این برنامۀ شبیه‌سازی به عنوان راهنمایی در مورد نحوۀ خودکار کردن انتخاب با استفاده از برنامه‌ساز استفاده نمایید. در برنامۀ مثال، الگوریتم انتخاب بستگی به رابطۀ بین زاویه‌های الکتریکی و مکانیکی دارد؛ که معمولاً در طراحی سیم‌پیچ‌ها در ماشین‌های الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. جزئیات بیشتری را در پست وبلاگ ما دریافت نمایید: چگونه می‌توان طراحی سیم‌پیچ را در ماشین‌های الکتریکی با یک برنامۀ به صورت خودکار انجام داد.

     برنامۀ حاضر از این مثال معیار استفاده می‌کند: موتور القایی سه‌فازی: مسألۀ 30 کارگاه TEAM. هندسه پارامتری شده است تا کاربر نهایی برنامه بتواند انواع مختلفی از ماشین‌های القایی را مدل‌سازی کند.