مثال آماده کامسول comsol

اثر مگنوس

The Magnus Effect

اثر مگنوس پیچشی را نشان می‌دهد که بازیکنان فوتبال می‌توانند توپ را به دست بیاورند، و در نتیجه اهداف لذت‌بخشی که در هر جام جهانی فیفا می‌بینیم را نشان می‌دهد.
این مدل به بررسی اثر مگنوس در رژیم‌های جریان چندلایه و آشفته برای جریان‌های گذرا و ثابت می‌پردازد. همچنین نتایج حاصل از شبیه‌سازی را مورد بحث قرار داده و آن‌ها را به اندازه‌گیری‌های تجربی روی توپ‌های فوتبال موجود در نوشته‌جات مربوط می‌کند.
جام جهانی فیفا علامت تجاری فیفا است. COMSOL AB و شرکت های تابعه و محصولات آن وابسته نبوده و مورد حمایت، حمایت مالی و پشتیبانی توسط FIFA قرار نمی‌گیرند.