کامسول

آکوستیک سالن کنسرت کوچک

Small Concert Hall Acoustics

طراحی سازه‌ها و فضای باز با توجه به کیفیت صدا برای سالن‌های کنسرت، محیط‌های باز و حتی اتاق‌های یک خانه از اهمیت بالایی برخوردار است. شبیه‌سازی آکوستیک در حد فرکانس بالا -جایی که طول موج از خصوصیات هندسی کوچکتر است- را می‌توان با آکوستیک پرتویی انجام داد.

     در مدل‌سازی آکوستیک پرتو از جمله مزایای تغییر ویژگی‌های رسانه و تعیین شرایط مختلف دیوار، مزایای مختلفی وجود دارد. شرایط دیواره می‌تواند بسیار ارزشمند باشد و به فرکانس و زاویۀ برخورد بستگی دارد.

     این مدل با استفاده از رابط فیزیکی آکوستیک پرتو صدای آکوستیک یک سالن کنسرت کوچک را تحلیل می‌کند. مجموعه مدل شامل یک منبع صوتی همه کاره، شرایط مرزی دیواره برای پراکندگی خاص و پاشنده، ارزیابی فشار صدا در یک مرز، یک مجموعه داده گیرنده، یک طرح پاسخ ضربه و یک منحنی پوسیدگی انرژی است. نتایج با یک تخمین زمان واژگونی ساده مقایسه می‌شوند.