اشیاء هندسی بازگشتی و مجددا تعریف شده

Recursion and Recursively Defined Geometry Objects

شما می توانید از متد Editor در Builder نرم افزار برای ایجاد روش هایی استفاده کنید که تقریبا هر نوع وظیفه مدل سازی را انجام می دهند؛ از جمله مدل سازی هندسی. از دست دادن این حقیقت آسان است که روش می-تواند از بازگشت -با حمایت از داشتن یک روش خود را در یک حلقۀ بازگشتی- پشتیبانی کند. در اینجا ما دو نمونۀ معروف از ساختارهای بازگشتی را نشان می دهیم: یک فرش Sierpinski در دو بعد و یک اسفنج منگر در سه بعد.
اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از ویرایشگر روش برای مدلسازی هندسه در این پست وبلاگ قرار دارد: Recursion and Recursively Defined Geometry Objects