کامسول

فشرده‌سازی پودر یک فنجان

Powder Compaction of a Cup

ساخت یک فنجان از طریق تراکم پودر در این مدل آموزشی شبیه‌سازی شده است. فرآیند تراکم پودر به دلیل داشتن پتانسیل در تولید اجزای شکل پیچیده و استحکام بالا در صنعت تولید رایج است.

ترکیب مدل Fleck-Kuhn-McMeeking (FKM) با مدل Gurson-Tvergaard-Needleman (GTN) برای پلاستیک‌پذیری متخلخل، امکان پوشش طیف گسترده‌ای از مقادیر تخلخل را ممکن می‌سازد. در این مثال از این تکنیک استفاده شده و اصطکاک بین پودر فلزی و قالب در نظر گرفته شده است.

تجزیه و تحلیل ساختاری بسیار غیرخطی با در نظر گرفتن تعامل تماس بین قطعات در حال حرکت، قانون سازندۀ الاستوپلاستیک انتخاب شده برای پودر فلزی و غیرخطی بودن هندسی ناشی از جابجایی‌های بزرگ انجام می‌شود.

می‌توانید اطلاعات بیشتر در مورد این مدل آموزشی را در پست وبلاگ “شبیه‌سازی فشرده‌سازی پودر با مدل‌های پلاستیکی متخلخل” کسب کنید.