کامسول

تخمین پارامتر لوله امپدانس با تولید داده

Impedance Tube Parameter Estimation with Data Generation

لوله‌های امپدانس برای تخمین مقاومت ظاهری سطح نمونه‌های مختلف استفاده می‌شود، به عنوان مثال، یک لایه از مواد متخلخل که برای عایق‌بندی صدا استفاده می‌شود. این مدل نشان می‌دهد که چگونه می‌توان پنج پارامتر ماده از مدل جانسون-چامپو-آلارد را از فشار در دو میکروفن اندازه‌گیری تخمین زد. این مدل شامل یک مطالعۀ اولیه است که داده‌های اندازه‌گیری مصنوعی را تولید می‌کند. قبل از ارسال، سر و صدا به داده‌ها اضافه می‌شود.