مسیرهای مرطوب و خشک کردن برای خاک‌های اشباع شده جزئی با مدل اساسی بارسلونای گسترش‌یافته (فایل)

به این مقاله رای دهید !