نرم افزار کامسول فارسی رایگان

طراحی حساسیت‌ها در یک مدل کامسول

Design Sensitivities in a COMSOL Model

این مثال نحوۀ محاسبه حساسیت‌های طراحی مدل کامسول مالتی‌فیزیک شما را مثال می‌زند. توضیحات بیشتر در مورد روند مدل‌سازی را می‌توان در پست وبلاگ “حساسیت‌های طراحی محاسبات در کامسول مالتی‌فیزیک” مشاهده کرد.