نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

صفحه مرتعش در یک جریان صفحه‌ای باریک موازی دو بعدی – Vibrating Plate in a 2D Viscous Parallel Plate Flow

این یک مدل نمایشی کوچک دوبعدی است که با رابط‌های فیزیکی خطی‌شدۀ نویر-استوکس، دامنۀ فرکانس، مکانیک جامد و خزندۀ جریان همراه است تا مدل‌های ارتعاشات صفحه‌ای را در یک صفحۀ موازی چسبناک دوبعدی قرار دهد.

     این نوع مدل برای مدل‌سازی اثر متقابل ساختار سیال (FSI) در حوزه فرکانس استفاده می‌شود.

کامسول

تجزیه و تحلیل تنش یک غشای بیضوی – Stress Analysis of an Elliptic Membrane

این یک مدل معیار برای مشکل تنش هواپیما است. دقت غلظت تنش محاسبه‌شده ارزیابی شده و یک مطالعۀ همگرایی مش برای انواع مختلف عناصر انجام می‌شود.

کامسول

ترک لبه‌ای منفرد – Single Edge Crack

این مدل به پایداری یک صفحه با ترک لبه‌ای که در معرض بار کششی قرار دارد می‌پردازد. برای تجزیه و تحلیل ثبات ترک‌های برانگیخته، می‌توان از مکانیک شکست استفاده کرد.

کامسول

حذف مش در نوارهای فرکانس برای آکوستیک – Remeshing in Frequency Bands for Acoustics

این آموزش کوچک نحوۀ تنظیم جاروی پارامتری بر روی تعدادی از باندهای فرکانس (اکتاوها یا 1/3 اکتاو) و اصلاح مجدد یک بار در هر گروه را نشان می‌دهد. جابجایی فرکانس در هر باند انجام می‌شود که اکنون دارای وضوح کافی مش است. این روش در حالی که نیازی به اصلاح مجدد برای هر فرکانس واحد ندارد، تلاش محاسباتی را برای فرکانس‌های پایین‌تر صرفه‌جویی کرده که این نیز می‌تواند با ارزش باشد.

نرم افزار کامسول

مدل‌سازی کشش وابسته به تنش – Modeling Stress Dependent Elasticity

این مثال نحوۀ اجرای یک مدل مادۀ وابسته به تنش را نشان می‌دهد. مدول یانگ براساس مقدار تنش تغییر می‌کند.

نرم افزار کامسول

مواد ویسکوالاستیک کلوین تعمیم‌یافته – Generalized Kelvin Viscoelastic Material

کلیو مواد ویسکوالاستیک کلیوین
Generalized Kelvin Viscoelastic Material
رفتار مواد ویسکوالاستیک را می توان با مدلهای مفهومی متشکل از عناصر الاستیک و چسبناک که به صورت سری یا موازی متصل هستند ، نشان داد.

کامسول فارسی

تغییر در دنده – Shift into gear

این مدل توانایی شبیه‌سازی دینامیک چندبدنه در کامسول را نشان می‌دهد. این سازوکار چندلایه دارد که در اتومبیل قدیمی به عنوان یک اهرم تغییر دنده استفاده می‌شود. این از کنجکاوی ایجاد شد تا دریابیم که نیروهای بزرگ بر روی اجزای منحصربفرد چقدر هستند. این مدل از قطعات انعطاف‌پذیر استفاده می‌کند؛ یعنی ماژول مکانیک ساختاری به همراه ماژول پویایی چندبدنه استفاده شده است.

کامسول فارسی

هندسه بوسبار پارامتربندی‌شده – Parameterized Busbar Geometry

این یک پرونده MPH قالب است که شامل رابط‌های فیزیکی و هندسۀ پارامتربندی‌شده شده برای LiveLink™ برای مثال مدل‌سازی MATLAB® است.

کامسول فارسی

مدل سازی گرمایش مواد از طریق قانون بیر-لمبرت – Modeling of Material Heating via the Beer-Lambert Law

این مثال نحوۀ مدل‌سازی قانون بیر-لمبرت را با استفاده از قابلیت‌های اصلی کامسول مالتی‌فیزیک نشان می‌دهد. توضیحات بیشتر دربارۀ پدیده و روند مدل‌سازی را می‌توانید در پست وبلاگ “مدل‌سازی برهم‌کنش لیزر و مواد با قانون بیر-لمبرت” مشاهده کنید.

کامسول فارسی

مدل‌سازی مش‌های متغیر – Modeling Deforming Meshes

این ارائه و سری مدل‌ها نحوۀ استفاده از رابط‌های مش تغییر شکل یافته را برای مدل‌سازی تبدیلات و چرخش‌های کوچک و بزرگ اشیاء نشان می‌دهد. توضیحات دقیق‌تر این مدل‌ها را می‌توانید در پست وبلاگ “حرکت تبدیلی مدل با رابط‌های مش تغییر شکل یافته” و “رابط‌های مش تغییر شکل یافته: چرخش‌ها و تبدیلات خطی”.