کامسول

طیف‌سنج جرمی چهارگانه – Quadrupole Mass Spectrometer

5/5 - (1 امتیاز)

مؤلفۀ اصلی طیف‌سنج جرمی چهارگانه، فیلتر جرمی است که برای فیلترکردن یون‌های با بار متفاوت نسبت به جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد. فیلتر جرمی چهارگانه در طی سال‌ها به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است. Ref. 1 و فیزیک و طراحی بهینه به خوبی درک شده‌اند. در طیف‌سنج جرمی چهارگانۀ واقعی، میدان‌های حاشیه‌ای در ورودی و خروجی فیلتر جرمی وجود دارد. این میدان‌های حاشیه‌ای می‌توانند نقش مهمی در تعیین احتمال انتقال یک یون خاص از طریق فیلتر جرمی را ایفا کنند. این مدل مسیرهای یون را در یک طیف‌سنج جرمی چهارگانه محاسبه می‌کند، از جمله اثرات میدان‌های حاشیه‌ای. در این مدل از رابط‌های الکتروستاتیک، جریان‌های الکتریکی و ردیابی ذرات بار استفاده می‌شود.

کامسول

فیلتر جرمی چهارگانه – Quadrupole Mass Filter

5/5 - (1 امتیاز)

فیلتر جرمی چهارگانه (QMF) یک عنصر اصلی طیف‌سنج جرمی مدرن است. QMF از میدان‌های الکتریکی جریان مستقیم (DC) و جریان متناوب (AC) برای تحلیل یون‌های مثبت یا منفی بر حسب نسبت جرم به بار استفاده می‌کند. QMF شامل 4 میلۀ موازی است که به طور مساوی با هم فاصله دارند، نسبت شعاع میله به شعاع دایرۀ محیطی 1.148 است. جفت میله‌های مخالف به صورت برقی متصل هستند. قطر میله‌های معمولی بین 5 تا 12 میلی‌متر و طول میله بین 100 تا 200 میلی‌متر است. فرکانس جزء AC میدان الکتریکی به طور معمول در محدوده 1 تا 10 مگاهرتز است. این مدل هم به ماژول ردیابی ذرات و هم به ماژول AC / DC احتیاج دارد.

کامسول

فرسایش لوله به دلیل ذرات آلوده – Pipe Erosion due to Contaminant Particles

5/5 - (1 امتیاز)

رابط ردیابی ذرات برای جریان سیال برای محاسبۀ فرسایش خم لوله استفاده می‌شود. مقدار مواد از دست رفته با استفاده از مدل‌های فرسایشی مختلف محاسبه می‌شود.

کامسول

مسیر ذرات در یک هم‌زن ایستای لایه‌ای – Particle Trajectories in a Laminar Static Mixer

5/5 - (1 امتیاز)

در هم‌زن‌های ایستا که به هم‌زن‌های بی‌حرکت یا درون‌خطی نیز نامیده می‌شوند، یک مایع از طریق لوله‌ای که حاوی تیغه‌های ثابت است پمپ می‌شود. این روش ترکیب مخصوصاً برای ترکیب‌کردن جریان لایه‌ای مناسب است؛ زیرا در این رژیم جریان فقط تلفات فشار کمی ایجاد می‌کند. این مثال جریان را در هم‌زن ایستا با تیغۀ پیچیده بررسی می‌کند. این برنامه عملکرد ترکیب را با محاسبۀ مسیر ذرات معلق از میان هم‌زن ارزیابی می‌کند. این مدل از جریان لایه‌ای و ردیابی ذرات برای رابط‌های جریان سیال استفاده می‌کند.

حرکت پروتون‌های به دام افتاده در میدان مغناطیسی زمین – Motion of Trapped Protons in Earth’s Magnetic Field

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل مسیر پروتون‌های غیرنسبیتی در میدان مغناطیسی زمین را نشان می‌دهد.

کامسول

جریان مولکولی از طریق یک خم Molecular Flow Through an S-Bend – S

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل با استفاده از هر دو روش ضریب زاویه‌ای موجود در رابط جریان مولکولی آزاد و روش مونت کارلو با استفاده از رابط ردیابی ذرات ریاضی، احتمال انتقال را از طریق یک هندسه خمشی s محاسبه می‌کند. احتمال انتقال محاسبه شده توسط دو روش با اختلاف كمتر از اختلاف 1٪ مطابقت دارد. این مدل به ماژول ردیابی ذرات نیاز دارد.

کامسول

جریان مولکولی از طریق یک جفت‌کننده Molecular Flow Through an RF Coupler – RF

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل با استفاده از دو روش ضریب زاویه‌ای موجود در رابط مولکولی آزاد و یک روش مونت کارلو با استفاده از رابط ردیابی ذرات ریاضی، احتمال انتقال را از طریق یک جفت‌کنندۀ RF محاسبه می‌کند. احتمال انتقال محاسبه شده توسط دو روش مشخص شده با اختلاف كمتر از اختلاف 1٪ مطابقت دارد. این مدل به ماژول ردیابی ذرات نیاز دارد.

کامسول فارسی

لنز مغناطیسی – Magnetic Lens

5/5 - (1 امتیاز)

میکروسکوپ الکترونی روبشی با اسکن یک هدف به وسیلۀ پرتوهای پرانرژی الکترون، از تصاویر نمونه می‌گیرد. برهمکنش‌های الکترونی بعدی، سیگنال‌هایی مانند الکترون‌های ثانویه و پراکندۀ پس‌رو را تولید کرده که حاوی اطلاعاتی در مورد نقشه‌برداری سطح نمونه هستند. از لنزهای الکترومغناطیسی برای تمرکز این پرتو الکترونی به نقطه‌ای با عرض 10 نانومتر بر روی سطح نمونه استفاده می‌شود.

کامسول فارسی

طراح هم‌زن ذرات ایستای لایه‌ای – Laminar Static Particle Mixer Designer

5/5 - (1 امتیاز)

در هم‌زن‌های ایستا، یک مایع از طریق لوله‌ای که حاوی تیغه‌های هم‌زن ثابت است، پمپ می‌شود. این روش ترکیب برای مخلوط کردن جریان چندلایه به خوبی مناسب است، زیرا در این رژیم جریان فقط تلفات فشار کمی ایجاد می‌کند. هنگامی که یک مایع از طریق کانال پمپ می‌شود، جهت‌های متناوب پره‌های مقطعی، مایع را با عبور از طول کانال مخلوط می‌کند. روش ترکیب ایستا امکان کنترل دقیق بر میزان ترکیب موجود در طول فرآیند را فراهم می‌آورد. با این حال، عملکرد هم‌زن بسته به هندسۀ آن می‌تواند بسیار متفاوت باشد.

کامسول فارسی

معیار محدوده یونی – Ion Range Benchmark

5/5 - (1 امتیاز)

مدل معیار محدوده یونی، عبور پروتون‌های پرانرژی از طریق سیلیکون با تلفات یونیزاسیون و پراکندگی هسته‌ای را شبیه‌سازی می‌کند. انرژی اولیۀ پروتون‌ها با استفاده از جابجایی پارامتری از 1 کیلو ولت تا 100 مگاوات متغیر است.