کامسول فارسی

مقدمه ای برای بهینه‌سازی شکل در کامسول

An Introduction to Shape Optimization in COMSOL

این مثال اصول اولیه در چگونگی بهینه‌سازی اشکال با استفاده از کامسول مالتی‌فیزیک را نشان می‌دهد. توضیحات بیشتر دربارۀ پدیده و روند مدل‌سازی را می‌توان در پست وبلاگ “طراحی سازه‌های جدید با بهینه‌سازی شکل” مشاهده کرد.