جریان در لوله Pipe Flow

ماژول جریان در لوله

Pipe Flow

کاهش منابع محاسباتی با درنظر گرفتن تمام متغیرهای فرآیند

ماژول Pipe Flow برای شبیه سازی جریان سیال ، انتقال حرارت و جرم ، گذرهای هیدرولیک و آکوستیک در شبکه های لوله ای و کانال استفاده می شود. می توان آن را به راحتی با هر یک از ماژول های دیگر در COMSOL   برای مدل سازی تأثیرات لوله بر روی اجسام بزرگتر ، مانند خنک کردن لوله ها در بلوک های موتور یا کانال های تغذیه استفاده کرد. این امر به شما امکان می دهد تا از منابع محاسباتی در مدل سازی کلی فرایندهایی که از شبکه های لوله کشی تشکیل شده اند ، بهترین بهره را ببرید ، در حالی که هنوز به شما امکان می دهد که توضیحی کامل از متغیرهای فرآیند خود را در این شبکه ها در نظر بگیرید. شبیه سازی جریان لوله سرعت ، فشار ، غلظت مواد و توزیع دما در امتداد لوله ها و کانال ها را فراهم می کند ، در حالی که می تواند انتشار موج صوتی و اثر چکش آب را نیز شبیه سازی کند.

ماژول جریان لوله ای برای مدل سازی جریان غیر قابل تراکم در لوله ها و کانال هایی که طول آنها به اندازه کافی بزرگ باشند و جریان را می توان کاملاً توسعه یافته در نظر گرفت ، بسیار مناسب است
جریان در لوله Pipe Flow

فیزیک موجود در ماژول لوله جریان ، حرکت ، انرژی و جرم در مایعات درون سیستم لوله یا کانال را توصیف می کند. این سیستم ها می توانند به راحتی با سیستم های دیگر همراه باشند که با استفاده از روشهای تقریبی در ماژول Pipe Flow توصیف نمی شود اما توصیف کاملی از فیزیک سیستم در 2Dیا 3Dنیاز دارد. ماژول لوله جریان اجازه می دهد تا نقشه برداری از داده ها از لبه ها ، سطوح ، و حجم ، و بالعکس امکان پذیر باشد . این بدان معناست که جریان یا انتقال گرما در یک شبکه لوله ای اتفاق بیفتد که در آن مجرا سه بعدی کاملاً مبهم است و همزمان حل می شود. علاوه بر این ، مانند سایر محصولات مبتنی بر فیزیک موجود در مجموعه محصول COMSOL ، این اتصال ممکن است بین فرمول های مختلف فیزیک اتفاق بیفتد ، به طوری که خاصیتی مانند تنش حرارتی به همین راحتی حل شود . در ادامه لازم به توضیح است که ماژول Pipe Flow دارای رابط های خاص فیزیکی برای مدل سازی گرما و انتقال جرم و واکنشهای شیمیایی است.

جریان در لوله Pipe Flow

 • جریان چند لایه و آشفتگی در لوله ها و شبکه های کانال
 • عوامل اصطکاک دارسی برای همه انواع جریان ها ، هندسه های مقطع مختلف و برای زبری های سطحی مختلف
 • کتابخانه گسترده ضرایب استاندارد برای خم ، انقباضات ،  اتصالات T و دریچه ها
 • ضرایب جریان برای پمپ ها
 • جریان غیر حرارتی همراه با انتقال حرارت برای همه انواع جریان
 • انتقال حرارت در جریان لوله و محیط اطراف ، از جمله هدایت از طریق دیواره های لوله ، جامدات ، و انتقال آزاد و اجباری در حجم اطراف
 • مایعات نیوتنی و غیر نیوتنی
 • حمل و نقل مواد از طریق انتشار ، پراکندگی ، همرفت و واکنش شیمیایی
 • واکنش هایی که جریان مواد را مستقیماً به جریان لوله انتقال می دهد
 • تأثیرات چکش آب ناشی از گذرا سریع هیدرولیک در شبکه های لوله ای
 • آکوستیک لوله در زمینه فرکانس و زمان *جریان در لوله Pipe Flow

 • شبیه سازی فرآیند شیمیایی
 • واکنشهای شیمیایی در لوله ها
 • سیستمهای خنک کننده
 • سیستم های زمین گرمایی
 • مبدلهای حرارتی و فلنج های خنک کننده
 • انتقال حرارت در لوله ها
 • هیدرولیک
 • روغن کاری
 • انتقال جرم در لوله ها
 • جریان لوله غیر گرمایی
 • سیستم های لوله پالایشگاه نفت
 • آکوستیک لوله
 • جریان لوله
 • شبکه های لوله ای در گیاهان
 • خطوط لوله آب و نفت
 • معادلات چکش آبی

pdf   آموزش کامل این بخش  (زبان اصلی)

مقدمه راهنمای جریان در لوله Pipe Flow راهنمای جامع جریان در لوله Pipe Flow