کامسول

میکروفن چگالنده The Brüel & Kjær 4134 Condenser Microphone – Brüel & Kjær 4134

5/5 - (1 امتیاز)

این یک مدل از میکروفن چگالنده Brüel & Kjær 4134 است. هندسه و پارامترهای ماده از میکروفون واقعی هستند. سطح حساسیت مدل‌شده با اندازه‌گیری‌های انجام شده بر روی میکروفون واقعی مقایسه شده و توافق خوبی را نشان می‌دهد. تغییر شکل غشایی، فشار، سرعت و میدان الکتریکی نیز مشخص می‌شود.

نرم افزار کامسول

گیرنده توده‌ای با اتصال کامل ویبروآکوستیک – Lumped Receiver with Full Vibroacoustic Coupling

به این مقاله رای دهید !

هنگامی که شبیه‌سازی‌ها در توسعۀ دستگاه‌های تلفن همراه، لوازم الکترونیکی مصرفی، سمعک یا هدست نقش دارند، لازم است در نظر بگیرید که چگونه مبدل‌ها با سایر سیستم ارتباط برقرار می‌کنند. در اینجا، ما تجزیه و تحلیل تعامل بین نصب عایق لرزشی و یک مبدل سمعک مینیاتوری (یک گیرنده آرماتور متعادل Knowles® TEC-30033)را با استفاده از نمایندگی توده‌ای مبدل نشان می‌دهیم. مدل توده‌ای به عنوان یک مدار الکتروآکوستیک معادل ساده شده است. لرزش و ویژگی‌های صوتی مدل توده‌ای سپس به یک مدل چندفیزیکی از سیستم جداسازی لرزشی متصل شده تا به یک تجزیه و تحلیل کامل سیستم برسند.

نرم افزار کامسول

گیرنده توده‌ای متصل به تست تنظیم با یک جفت‌کننده ۰٫۴ سی‌سی – Lumped Receiver Connected to Test Set-up with a 0.4cc Coupler

به این مقاله رای دهید !

در این مدل یک گیرندۀ Knowles ED23146 (بلندگو مینیاتوری) به یک مجموعه آزمایشی متشکل از یک لوله گوشواره ۵۰ میلی‌متری (قطر ۱ میلی‌متر) و یک به اصطلاح جفت‌کنندۀ ۰٫۴ سی‌سی وصل می‌شود. گیرنده با استفاده از یک شبکۀ چاشنی توده‌ای مدل شده و به قسمت عنصر محدود در ورودی لوله متصل می‌شود. پاسخ در میکروفون اندازه‌گیری در جفت‌کننده و همچنین امپدانس ورودی الکتریکی به گیرنده با اندازه‌گیری‌ها مقایسه می‌شود. تلفات موجود در لولۀ باریک بلند با استفاده از ویژگی آکوستیک منطقۀ باریک در رابط فیزیکی Pressure Acoustics ، Frequency Domain گنجانده شده است.

نرم افزار کامسول

محرک بلندگوی توده‌ای با استفاده از سیستم مکانیکی توده‌ای – Lumped Loudspeaker Driver Using a Lumped Mechanical System

به این مقاله رای دهید !

نمونه‌ای از بلندگوهای سیم‌پیچی متحرک که در آن پارامترهای توده‌ای رفتار اجزای الکتریکی و مکانیکی را نشان می‌دهد.

نرم افزار کامسول

محرک بلندگوی توده‌ای – Lumped Loudspeaker Driver

به این مقاله رای دهید !

این یک مدل از بلندگوهای سیم‌پیچی متحرک است که در آن تناسب پارامتر توده‌ای رفتار اجزای بلندگوی برقی و مکانیکی را نشان می‌دهد. پارامترهای Thiele-Small (پارامترهای سیگنال کوچک) به عنوان ورودی به مدل توده‌ای ارائه شده که توسط یک فیزیک مدار الکتریکی ارائه شده است. مدل توده به یک مدل آکوستیک فشار متقارن محوری دوبعدی متصل است که هوای اطراف (رو و زیر مخروط بلندگو) را توصیف می‌کند. بازده حاصل از این مدل، از میان موارد بسیار، حساسیت بلندگو، امپدانس و توان صوتی تابشی را شامل می‌شود. نتایج با یک راه‌حل تحلیلی بر اساس تقریب پیستون مسطح مقایسه می‌شوند.

نرم افزار کامسول comsol

میکروفون چگالنده محوری با توده برقی – Axisymmetric Condenser Microphone with Electrical Lumping

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل از یک میکروفن چگالنده محوری ساده است. این مدل شامل تمام فیزیک مربوطه بوده و حساسیت هندسۀ میکروفون خاص و پارامترهای ماده را تعیین می‌کند. این مدل از یک تقریب بزرگ برای مسألۀ سیگنال کوچک برقی استفاده کرده اما یک مدل FE کامل را برای سیستم مکانیکی صوتی حل می‌کند. مسألۀ خاموش (نقطه صفر) با استفاده از الکتروستاتیک و مدل غشایی کاملاً حل می‌شود.

نرم افزار کامسول comsol

میکروفون چگالنده محوری – Axisymmetric Condenser Microphone

5/5 - (1 امتیاز)

این یک مدل از میکروفون چگالنده با هندسه محوری متقارن ساده است. هدف از این مدل توصیف دقیق در مورد اصول کار بدنی چنین میکروفونی است. میکروفن کندانسور هنگام اندازه‌گیری‌های دقیق صوتی، به عنوان میکروفونی با بالاترین کیفیت، و هنگام ضبط صدا، با خاصیت بازتولید بسیار درست در نظر گرفته می‌شود. این مبدل صوتی الکترومکانیکی با تبدیل تغییر شکل مکانیکی غشای نازک (دیافراگم) به یک سیگنال ولتاژ AC کار می‌کند.

کامسول

جداسازی گلبول‌های قرمز – Red Blood Cell Separation

5/5 - (1 امتیاز)

دی‌الکتروفوروز (DEP) هنگامی اتفاق می‌افتد که نیرویی بر روی یک ذرۀ دی‌الکتریک اعمال شود؛ زیرا این ماده در معرض میدان الکتریکی غیر یکنواخت قرار دارد. DEP کاربردهای بسیاری در زمینه دستگاه‌های پزشکی دارد که برای حسگرهای زیستی، تشخیصی، دستکاری ذرات و تصفیه (مرتب‌سازی)، مونتاژ ذرات و موارد دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کامسول

تمرکز اینرسی بین دو دیواره موازی – Inertial Focusing Between Two Parallel Walls

5/5 - (1 امتیاز)

بیش از ۵۰ سال است که این موضوع شناخته شده است که ذرات شناور خنثی در یک کانال جریان تمایل به مکان‌های خاص در مقطع کانال دارند. برای یک لولۀ استوانه‌ای یا دو صفحۀ موازی که دارای جريان خطى ناروان هستند، موقعیت تعادل در حدود ۰٫۶ برابر شعاع لوله یا فاصله از دیواره‌های موازی به ترتیب حدود ۰٫۲ برابر عرض کانال است. به این اثر Segre-Silberberg گفته می‌شود، در حالی که حلقه‌ای از ذرات با شعاع ۰٫۶ برابر شعاع لوله گاهی اوقات حلقۀ Segre-Silberberg نامیده می‌شود.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

LED با قابلیت تنظیم طول موج – Wavelength Tunable LED

5/5 - (1 امتیاز)

این برنامه ویژگی‌های انتشار یک LED AlGaN / InGaN را محاسبه می‌کند. شدت انتشار، طیف و کارایی برای یک ولتاژ کاربردی یا به عنوان تابعی از ولتاژ در یک محدودۀ انتخاب شده محاسبه می‌شود. ترکیب ایندیم در ناحیۀ InGaN -که دارای تابش نور است- به منظور کنترل طول موج انتشار قابل تغییر است. وقتی انتشار در طیف مرئی رخ دهد، رنگ مربوطه نمایش داده می‌شود.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

شبیه‌ساز صفحه لمسی – Touchscreen Simulator

5/5 - (1 امتیاز)

کاندیدی به عنوان ابزار برای اثبات اولیۀ مفهوم در توسعۀ دستگاه لمسی خازنی، برنامۀ شبیه‌ساز صفحۀ لمسی یک ماتریس ظرفیت شبیه‌سازی شده و همچنین هنجار میدان الکتریکی را ارزیابی می‌کند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

تشدیدگر مرکب BAW لایه نازک – Thin-Film BAW Composite Resonator

5/5 - (1 امتیاز)

تشدیدگرهای موج صوتی حجیم (BAW) به عنوان فیلترهای باند باریک در برنامه‌های فرکانس رادیویی قابل استفاده هستند. مهمترین مزیت در مقایسه با تشدیدگرهای الکترومغناطیسی سرامیکی سنتی این است که تشدیدگرهای BAW به لطف طول موج صوتی بسیار کوچکتر از طول موج الکترومغناطیسی، می‌توانند بسیار کوچکتر شوند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

مقایسه شکاف گذردهی الکتریکی کم نازک – Thin Low Permittivity Gap Comparison

5/5 - (1 امتیاز)

شرط مرزی شکاف گذردهی الکتریکی کم نازک، به معنای تقریبی یک لایۀ نازک از مواد دارای تراکم نسبی کم در مقایسه با محیط اطراف آن است. این شرط مرزی برای مدل‌سازی میدان الکترواستاتیک در دسترس است. این مثال شرایط مرزی شکاف گذردهی الکتریکی کم نازک را با یک مدل کاملا درست مقایسه کرده و دامنۀ کاربرد این شرایط مرزی را مورد بحث قرار می‌دهد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

ضخامت برشی حالت کوارتز نوسانگر – Thickness Shear Mode Quartz Oscillator

5/5 - (1 امتیاز)

بلورهای کوارتز برشی AT به طور گسترده در طیف وسیعی از برنامه‌ها، از نوسانگرها گرفته تا ریزترازها استفاده می‌شوند. یکی از خواص مهم برش AT این است که فرکانس تشدید بلور از درجه حرارت مستقل از مرتبۀ اول است. این کار در برنامه‌های سنجش جرم و زمان‌بندی مطلوب است. بلورهای برش AT در حالت برشی ضخامت ارتعاش می‌کنند – یک ولتاژ اعمال شده در قسمت‌های برش باعث ایجاد تنش برشی در داخل بلور می‌شود. این مثال لرزش یک نوسانگر برشی ضخامت برش AT را با توجه به پاسخ مکانیکی سیستم در حوزۀ فرکانس در نظر می‌گیرد. راه اندازی یک مدل کامسول با استفاده از استانداردهای مختلفی که برای تعیین جهت‌گیری مواد پیزوالکتریک تنظیم شده است، به طور مفصل پوشش داده شده است (توجه داشته باشید که جزئیات استانداردها در یک پست وبلاگ کامسول بررسی شده است). تأثیر خازن سری بر روی تشدید مکانیکی نیز در نظر گرفته شده است. اضافه کردن خازن سری روشی است که اغلب برای تنظیم نوسانات کریستالی به کار می‌رود.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

تجزیه و تحلیل حرارتی یک ترانزیستور دوقطبی – Thermal Analysis of a Bipolar Transistor

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل چگونگی جفت‌شدن رابط نیمه‌هادی به رابط انتقال حرارت در جامد را نشان می‌دهد. تجزیه و تحلیل حرارتی در مورد مدل ترانزیستور دوقطبی موجود در موردی که دستگاه در پیکره‌بندی فعال به جلو عمل کند، انجام می‌شود.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

دام سطحی یک دستگاه دروازه همه‌جانبه نانوسیم سیلیکونی – Surface Trapping in a Silicon Nanowire Gate-All-Around Device

5/5 - (1 امتیاز)

دروازۀ همه‌جانبۀMOSFET ، شامل یک نانوسیم با الکترود دروازه‌ای است که در اطراف آن پیچیده شده است. از آنجا که کل نانوسیم کانال را تشکیل می‌دهد، این پیکره‌بندی بهترین کنترل الکترواستاتیک کانال را فراهم کرده و نامزد مناسبی را برای کوچک‌سازی MOSFETها ارائه می‌دهد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

ابزار شکاف باند ابرشبکه – Superlattice Band Gap Tool

5/5 - (1 امتیاز)

ابزار شکاف باند ابرشبکه به طراحی سازه‌های دوره‌ای ساخته‌شده از دو مادۀ نیمه‌هادی متناوب (ابرشبکه) کمک می‌کند. این ابزار از معادلۀ مؤثر شرودینگر جرم برای تخمین میزان انرژی حالت الکترون و حفرۀ زمین در یک ساختار ابرشبکه استفاده می‌کند. مهندسان دستگاه می‌توانند از این ابزار برای محاسبۀ سریع شکاف باند مؤثر برای یک ساختار دوره‌ای معین استفاده کرده و تا رسیدن به یک مقدار شکاف باند مورد نظر، پارامترهای طراحی را تکرار کنند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

پارامتر S یک تشدیدگر BAW لایه نازک – S-parameter of a Thin-Film BAW Resonator

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل نحوۀ محاسبۀ پارامتر S برای یک دستگاه MEMS پیزوالکتریک را با گسترش آموزش رزولوشن کامپوزیت Thin-Film BAW ارائه می‌دهد. اندازه‌گیری پارامتر S معمولاً برای توصیف چنین دستگاه‌هایی برای برنامه‌های RF استفاده می‌شود. ویژگی پایانه در رابط فیزیکی الکترواستاتیک دسترسی مستقیم به پارامترهای S محاسبه‌شده برای انواع مطالعۀ دامنه فرکانس را فراهم می‌کند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

تجزیه و تحلیل سیگنال کوچک Small Signal Analysis of a MOSFET – MOSFET

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل نحوۀ محاسبۀ خصوصیات AC یک MOSFET را نشان می‌دهد. هر دو رسانایی خروجی و رسانایی متقابل به عنوان تابعی از جریان تخلیه محاسبه می‌شوند.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

شبیه سازی یک ترانزیستور با تأثیر میدان حساس به یون (Simulation of an Ion-sensitive Field-effect Transistor (ISFET) – (ISFET

5/5 - (1 امتیاز)

یک ترانزیستور با تأثیر میدان حساس به یون (ISFET) با جایگزین کردن تماس دروازه MOSFET با الکترولیت مورد علاقه ساخته می‌شود. غلظت یک گونۀ یونی خاص در الکترولیت را می‌توان با اندازه‌گیری تغییر در ولتاژ دروازه به دلیل تعامل بین یون‌ها و دی‌الکتریک درگاه تعیین کرد.

مثال آماد کامسول فارسی رایگان

سلول خورشیدی سیلیکونی با پرتو نوری – Si Solar Cell with Ray Optics

4/5 - (1 امتیاز)

برنامۀ سلول خورشیدی سیلیکونی با پرتو نوری، ماژول پرتو نوری و ماژول نیمه‌هادی را ترکیب کرده تا عملکرد یک سلول خورشیدی سیلیکونی را برای یک تاریخ و مکان خاص نشان دهد. ماژول پرتو نوری میانگین نورپردازی را برای تاریخ و مکانی که توسط کاربر برنامه انتخاب شده است محاسبه می‌کند. سپس، ماژول نیمه‌هادی ویژگی‌های خروجی عادی سلول خورشیدی را با پارامترهای طراحی مشخص شده توسط کاربر محاسبه می‌کند.

مثال آماد کامسول فارسی رایگان

سلول خورشیدی سیلیکونی یک‌بعدی – Si Solar Cell 1D

5/5 - (1 امتیاز)

در این آموزش از یک مدل یک‌بعدی سادۀ سلول خورشیدی سیلیکونی استفاده شده تا مراحل اساسی برای تنظیم و انجام یک شبیه‌سازی فیزیکی دستگاه را با ماژول نیمه‌هادی نشان دهد. یک عبارت تعریف شده توسط کاربر برای میزان تولید عکس استفاده شده و نتیجه منحنی‌های معمولی I-V و P-V سلول‌های خورشیدی را نشان می‌دهد.

مثال آماد کامسول فارسی رایگان

نتایج خودسازگار شرودینگر-پواسون برای یک نانوسیم Self-Consistent Schrödinger-Poisson Results for a GaAs Nanowire – GaAs

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل معیار، یک نانوسیم GaAs را با استفاده از نظریۀ شرودینگر-پواسون خودسازگار برای محاسبۀ چگالی الکترونی و پروفایل‌های پتانسیل محکم شبیه‌سازی می‌کند. ویژگی‌های متصل چندفیزیکی شرودینگر-پواسون از پیش تعریف شده با نوع مطالعۀ اختصاصی شرودینگر-پواسون ترکیب شده تا روشی ساده برای تنظیم مدل و ایجاد خودکار تکرارهای خودسازگار با پارامترهای قابل تنظیم برای بهینه‌سازی همگرایی در شرایط مختلف ارائه شود. چگالی الکترونی محاسبه شده و پروفایل‌های احتمالی محصور شده، به خوبی با ارقام موجود در مقالۀ مرجع مقایسه می‌شود؛ با هر دو پروفایل تولید نوسانات مکانی مشخصی از نوع فریدل در دماهای پایین.

مثال آماد کامسول فارسی رایگان

اتصال Schottky Contact – Schottky

5/5 - (1 امتیاز)

این معیار رفتار یک دیود سد ایده‌آل Schottky ساخته شده از یک اتصال تنگستن که روی یک قرص سیلیکونی قرار گرفته است را شبیه‌سازی می‌کند. منحنی J-V (چگالی جریان در مقابل ولتاژ اعمال شده) حاصل از مدل یک‌طرفۀ رو به جلو با اندازه‌گیری‌های تجربی موجود در مقالات مقایسه می‌شود.

مثال آماد کامسول فارسی رایگان

بازیابی معکوس یک دیود Reverse Recovery of a PIN Diode – PIN

5/5 - (1 امتیاز)

این آموزش خاموشی گذرا (بهبود معکوس) برای یک دیود PIN ساده با بار القایی، شبیه‌سازی شده بر اساس کتاب “اصول دستگاه‌های نیمه‌هادی برق” اثر B. J. Baliga را شبیه‌سازی می‌کند (صفحه ۲۵۶ ،ویراست  ۲۰۰۸). بر خلاف کتاب، که فرض می‌کند یک سطح شیب‌دار جریان ثابت اولیه که با قرارگیری ناگهانی در معرض ولتاژ دستگاه در ولتاژ معکوس منبع دنبال می‌شود، در این مدل از قابلیت مدار کامسول مالتی‌فیزیک برای شبیه‌سازی بار القایی با دیود برگشتی به صورتی واقع‌گرایانه‌تر استفاده می‌کنیم. تحولات زمانی حاصل از جریان، ولتاژ و غلظت حامل به خوبی با آنچه در کتاب نشان داده شده مقایسه می‌شود (شکل ۵٫۴۵ ۵٫۴۲).

مثال آماد کامسول فارسی رایگان

برنامه‌نویسی یک دستگاه EEPROM درگاه شناور – Programming of a Floating Gate EEPROM Device

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل ویژگی‌های جریان و شارژ یک درگاه شناور با حافظۀ فقط خواندنی قابل برنامه‌ریزی با قابلیت پاک‌کردن الکتریکی (EEPROM) را محاسبه می‌کند. یک مطالعۀ ثابت، اثرات تغییر بار ذخیره شده در درگاه شناور را با محاسبۀ منحنی‌های جریان-ولتاژ به عنوان تابعی از ولتاژ دروازۀ کنترل برای دو مقدار متفاوت از بار ذخیره شده نشان می‌دهد. سپس مطالعات وابسته به زمان برای شبیه‌سازی پالس ولتاژ گذرا بر روی دروازۀ کنترل استفاده می‌شوند. این پالس‌ها باعث تونل‌زنی جریان بین دروازۀ شناور و مادۀ نیمه‌هادی شده و به دستگاه EEPROM امکان برنامه‌ریزی و پاک‌شدن را می‌دهند.

مثال آماد کامسول فارسی رایگان

اتصال PN یک‌بعدی – PN-Junction 1D

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل معیار ساده، پتانسیل و غلظت‌های حامل برای یک اتصال P-n یک‌بعدی را با استفاده از هر دو روش اجزاء محدود و حجم محدود محاسبه می‌کند. نتایج با دستگاه معادل کتاب “دستگاه‌های نیمه‌هادی: یک رویکرد شبیه‌سازی” توسط کرامر و هیچکون مقایسه می‌شوند.

مثال آماد کامسول فارسی رایگان

مدار دیود PN-Diode Circuit – PN

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل پارامترهای چاشنی را برای یک دیود اتصال P-n سیلیکونی استخراج می‌کند. پارامترهای چاشنی برای ایجاد یک مدل مداری معادل یک عنصر از یکسوساز نیم‌موج استفاده شده که با یک شبیه‌سازی سطحی کامل دستگاه مقایسه می‌شود. در این مثال، یک مدل دستگاه با اتصال یک دیود اتصال P-n مش‌بندی‌شدۀ دوبعدی به یک مدار حاوی یک منبع سینوسی، یک مقاومت و یک زمین ساخته شده تا مدار اصلی یک یکسوساز نیم‌موج ایجاد شود. به منظور اعتبارسنجی نتایج شبیه‌سازی، خروجی شبیه‌سازی دستگاه با پاسخ مدار به دست آمده با استفاده از یک مدل دیود سیگنال بزرگ مقایسه می‌شود.

شیر پیزوالکتریک – Piezoelectric Valve

5/5 - (1 امتیاز)

دریچه‌های پیزوالکتریک به دلیل زمان پاسخ سریع و عملکرد آرام، در کاربردهای پزشکی و آزمایشگاهی استفاده می‌شوند. عملکرد انرژی آن‌ها، گرمای کمی را نیز از بین می‌برد، که اغلب برای این کاربردها مهم است.

ژیروسکوپ میزان پیزوالکتریک – Piezoelectric Rate Gyroscope

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل نحوۀ تجزیه و تحلیل چنگال تنظیم مبتنی بر ژیروسکوپ میزان پیزوالکتریک را نشان می‌دهد.

برداشت انرژی پیزوالکتریک – Piezoelectric Energy Harvester

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل نشان می‌دهد که چگونه می‌توان یک ماشین برداشت پیزوالکتریکی ساده و مبتنی بر کنسول را تجزیه و تحلیل کرد. شتاب سینوسی در دستگاه برداشت انرژی استفاده شده و قدرت خروجی به عنوان تابعی از فرکانس، مقاومت ظاهری بار و بزرگی شتاب ارزیابی می‌شود.

تقویت‌کننده عملیاتی با بار خازنی – Operational Amplifier with Capacitive Load

5/5 - (1 امتیاز)

تقویت‌کنندۀ عملیاتی (op-amp) یک تقویت‌کننده ولتاژ دیفرانسیلی با طیف گسترده‌ای از برنامه‌های کاربردی در الکترونیک آنالوگ است. این آموزش یک تقویت‌کنندۀ عملیاتی متصل به یک حلقۀ بازخورد و یک بار خازنی را مدل‌سازی می‌کند.

MOSFET به همراه مدل‌های متحرک – MOSFET with Mobility Models

5/5 - (1 امتیاز)

در این مدل نحوۀ اضافه‌کردن چندین مدل متحرک مرتبط به مثال سادۀ MOSFET نشان داده شده است.

سیگنال کوچک MOSCAP یک‌بعدی – MOSCAP 1D Small Signal

5/5 - (1 امتیاز)

ساختار فلزی-سیلیکون اکسید (MOS) بلوک سازندۀ اساسی برای بسیاری از دستگاه‌های مسطح سیلیکونی است. اندازه گیری ظرفیت آن، بینش زیادی در مورد اصول کار اینگونه وسایل ارائه می‌دهد. این آموزش یک مدل یک‌بعدی ساده از یک خازن MOS (MOSCAP) ایجاد می‌کند. هر دو منحنی C-V با فرکانس پایین و فرکانس بالا با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سیگنال کوچک محاسبه می‌شوند. این مدل از فرمول سطح شبه‌فرمی و گام بررسی تعادل نیمه‌رسانا استفاده می‌کند.

MOSCAP یک‌بعدی – MOSCAP 1D

5/5 - (1 امتیاز)

ساختار فلزی-سیلیکون اکسید (MOS) بلوک سازندۀ اساسی برای بسیاری از دستگاه‌های مسطح سیلیکونی است. اندازه گیری ظرفیت آن، بینش زیادی در مورد اصول کار اینگونه وسایل ارائه می‌دهد. این آموزش یک مدل یک‌بعدی ساده از یک خازن MOS (MOSCAP) ایجاد می‌کند. هر دو منحنی C-V با فرکانس پایین و فرکانس بالا محاسبه می‌شوند.

رابط اثرات به دام انداختن یک Interface Trapping Effects of A MOSCAP – MOSCAP

5/5 - (1 امتیاز)

این آموزش داده‌های تجربی نوشته‌جات را با یک مدل کامسول از یک MOSCAP با دام‌های رابط (حالت‌های سطح) مقایسه می‌کند. از ویژگی Trap-Assisted Recombination Surface برای شبیه‌سازی اثرات بارهای دام و فرآیندهای ضبط و انتشار حامل توسط تله‌ها استفاده می‌شود. تأثیر بارهای ثابت در اکسید دروازه نیز گنجانده شده است. مقادیر محاسبه‌شده از ظرفیت و رسانش به عنوان توابع ولتاژ دروازه و فرکانس، رفتار کیفی داده‌های تجربی را با بزرگی قابل مقایسه بازتولید می‌کند. این مدل از فرمولاسیون سطح شبه‌فرمی استفاده کرده و نحوۀ ترسیم مقادیری از قبیل اشغال دام را به عنوان تابعی از انرژی نشان می‌دهد.

غشای یون تبادل و پتانسیل های دونان – Ion-Exchange Membranes and Donnan Potentials

5/5 - (2 امتیاز)

این فایل مدل برای ایجاد طرح های برجسته شده در پست وبلاگ “نحوه مدل سازی غشاهای یونی تبادل و پتانسیل های دونان” استفاده شده است.

پروژه آماده کامسول comsol

حمل و نقل در دریچه الکتروکینتیک – Transport in an Electrokinetic Valve

5/5 - (2 امتیاز)

این برنامه نمونه¬ای از جریان محور فشار و الکتروفورز را در یک سیستم میکروکانال سه¬بعدی ارائه می¬دهد.

مثال آماده کامسول comsol

جریان غیر قابل انعطاف ثابت از پشت صحنه – Stationary Incompressible Flow over a Backstep

4.7/5 - (4 امتیاز)

این مدل آموزشی معادلات ناپایدار نویر-استوکس را در یک هندسه پشت صحنه با استفاده از رابط جریان لایه‌ای حل می‌کند.

مثال آماده کامسول comsol

حمل و نقل ذرات محلول در مدل از پیش تعیین شده جریان آب زیرزمینی مشخص – Solute Transport in Prescribed Groundwater Flow Preset Model

5/5 - (2 امتیاز)

پیش‌بینی حمل و نقل املاح که با مایعات زیرسطحی حرکت می‌کنند از نظر عمومی در مهندسی محیط زیست و علوم زمین مورد توجه است. املاح ممکن است نه تنها آلاینده باشند بلکه ردیاب‌های مصنوعی نیز برای اهداف تحقیق به آب‌های زیرزمینی اضافه می‌شوند.

مثال آماده کامسول

جداسازی گلبول‌های قرمز – Red Blood Cell Separation

5/5 - (3 امتیاز)

دی‌الکتروفوروز (DEP) هنگامی اتفاق می‌افتد که نیرویی بر روی یک ذرۀ دی‌الکتریک اعمال شود؛ زیرا این ماده در معرض میدان الکتریکی غیر یکنواخت قرار دارد.

نرم افزار کامسول comsol

جریان منافذ – Pore-Scale Flow

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل غیر متعارف از جریان رسانای متخلخل، از جریان خزنده (استوکس) در میان رسانه‌های متخلخل استفاده می‌کند.

نرم افزار کامسول comsol

بهینه‌سازی پارامتری یک میکرودریچه تسلا – Parameter Optimization of a Tesla Microvalve

4.5/5 - (4 امتیاز)

از میکروشیر تسلای بهینه‌شده توپولوژی به عنوان الهام‌بخش برای هندسۀ پارامتری استفاده می‌شود. بهینه‌سازی این هندسه با بهینه‌سازی بیش از یک جارو پارامتری، فرسایش و اتساع هندسه را در نظر می‌گیرد.

نرم افزار کامسول comsol

بهینه‌سازی پراکندگی باند در یک جریان الکتریکی از طریق میکروکانال خمیده – Optimizing Band Dispersion in an Electroosmotic Flow Through a Curved Microchannel

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل پراکندگی باند گونۀ خنثی را از طریق میکروکانال منحنی در یک جریان الکترواسمزی (EOF) بررسی می‌کند. با استفاده از ماژول بهینه‌سازی، بهینه‌سازی هندسی برای به حداقل رساندن پراکندگی ناشی از منحنی انجام می‌شود.

نرم افزار کامسول comsol

بهینه سازی یک میکرودریچه تسلا – Optimization of a Tesla Microvalve

5/5 - (3 امتیاز)

این مدل یک بهینه‌سازی توپولوژیکی را برای یک میکروشیر تسلا انجام می‌دهد. یک میکروشیر تسلا جریان رو به عقب را با استفاده از نیروهای اصطکاک به جای قطعات متحرک مهار می‌کند.

نرم افزار comsol

همرفت آزاد در یک محیط متخلخل – Free Convection in a Porous Medium

5/5 - (4 امتیاز)

این مثال مدل‌سازی جریان زیر سطح را که در آن همرفت آزاد در محیط متخلخل تجزیه و تحلیل می‌شود، بررسی می‌کند. نتایج با نوشته‌جات منتشر شده در این زمینه مقایسه می‌شوند.

نرم افزار comsol

جریان Forchheimer Flow – Forchheimer

5/5 - (3 امتیاز)

این مثال یک مدل آموزشی از اتصال بین جریان یک سیال در یک کانال باز و یک بلوک متخلخل متصل به یکی از دیواره‌های کانال است. این جریان توسط معادله نویر-استوکس در منطقۀ آزاد و نسخۀ اصلاح‌شدۀ Forchheimer از معادلات Brinkman در منطقۀ متخلخل شرح داده شده است.

نرم افزار comsol

خرابی چاه چندجانبه – Failure of a Multilateral Well

5/5 - (3 امتیاز)

چاه‌های چندجانبه -آن‌هایی که دارای پاهای متعدد هستند که از یک چاه جدا می‌شوند- می‌توانند به طور موثری روغن تولید کنند؛ زیرا پاها می‌توانند به چندین ناحیۀ تولیدی رسیده و در اطراف نواحی غیرقابل نفوذ حرکت کنند. متأسفانه مهندسان حفاری اغلب باید مکانیکی چاه‌های چندجانبه را با آستر یا محفظه تثبیت کنند که می‌تواند میلیون‌ها دلار قیمت داشته باشد. رهاسازی چاه بی‌مصرف هزینه‌های ساخت را کاهش می‌دهد، اما خطر نسبتاً بالای خرابی فاجعه‌بار را هم در هنگام نصب و هم پس از شروع پمپاژ به دنبال دارد.

نرم افزار comsol

تبخیر در محیط متخلخل با میزان تبخیر زیاد – Evaporation in Porous Media with Large Evaporation Rate

5/5 - (3 امتیاز)

تبخیر در رسانه‌های متخلخل یک فرآیند مهم در صنایع غذایی و کاغذی، در میان دیگر موارد است. بسیاری از اثرات جسمی را باید در نظر گرفت: جریان مایعات، انتقال حرارت و انتقال مایعات و گازهای شرکت‌کننده. همۀ این تأثیرات کاملاً همراه هستند و از رابط‌های از پیش تعریف شده برای مدل‌سازی این اثرات با ماژول انتقال حرارت استفاده می‌شود.

نرم افزار comsol

تخمین نفوذپذیری از ساختارهای متخلخل میکروسکوپی – Estimating Permeability from Microscale Porous Structures

5/5 - (2 امتیاز)

این مثال چگونگی تخمین نفوذپذیری یک مادۀ متخلخل را با ایجاد یک مدل جریان دقیق سیال در یک سلول واحد کوچک نشان می‌دهد. نتیجۀ مدل، نفوذپذیری گسترده مواد است که با استفاده از قانون دارسی یا معادلات برینکمن می‌توان در مدل‌های همگن استفاده کرد. نفوذپذیری را می‌توان در زیر گرۀ نتایج مشتق مقادیر یافت.

نرم افزار comsol

میکروهم‌زن الکترواستاتیک – Electroosmotic Micromixer

5/5 - (2 امتیاز)

ریزگردها برای کاربردهای بیوشیمیایی اغلب نیاز به ترکیب سریع جریان‌های مختلف مایعات دارند. در میکروسکوپ، جریان معمولاً جریان چند لایه مرتب شده بوده و عدم تلاطم، انتشار را مکانیسم اصلی مخلوط‌کردن می‌کند.

نرم افزار comsol

میکروهم‌زن انتشار کنترل‌شده – Controlled Diffusion Micromixer

5/5 - (2 امتیاز)

این مدل یک میکرو سلولی به شکل H را شبیه‌سازی می کند که برای مخلوط کردن کنترل‌شده طراحی شده است. سلول دو جریان چندلایۀ مختلف را برای مدت زمان کنترل شده در تماس قرار می‌دهد.

کربناته کردن در آب – Carbonation in Water

5/5 - (2 امتیاز)

این مثال نحوه مدل‌سازی کربناته را نشان می‌دهد که نوعی از پاشیدگی است. پاشیدگی یک فرایند انتقال جرم بین گاز و مایع بوده که در صنعت رایج است (مانند کربناته کردن نوشیدنی و کاربردهای فوتوبیوراکتور) و در خانه (هوادهی آکواریوم).

کامسول یار آموزش رایگان کامسول فارسی comsol

توزیع جریان ثانویه در یک سلول استخراج الکتریکی روی – Secondary Current Distribution in a Zinc Electrowinning Cell

4.7/5 - (3 امتیاز)

این یک مدل از توزیع جریان ثانویه در یک سلول استخراج الکتریکی روی است. این مدل در تغییر پارامترهای الکترود در یک مطالعۀ پارامتری، تأثیر بر توزیع جریان را بررسی می‌‌کند. هندسه در دو بعد است.

کامسول یار آموزش رایگان کامسول فارسی comsol

سنسور گلوکز – Glucose Sensor

5/5 - (3 امتیاز)

سنسورهای گلوکز الکتروشیمیایی برای اندازه­گیری غلظت گلوکز در یک نمونه از روش­های آمپرومتری استفاده می­کنند. این مثال مدل انتشار گلوکز و واسطه ردوکس فری / فروسیانید در یک واحد الکترولیت بالای یک الکترود مداخله­گر را مدل­سازی می­کند. سنسور نسبت به محدودۀ مناسب غلظت پاسخ خطی می­دهد. رابط

کامسول یار آموزش رایگان کامسول فارسی comsol

درمان الکتروشیمیایی تومورها – Electrochemical Treatment of Tumors

5/5 - (2 امتیاز)

این مدل حمل و نقل و واکنش الکترولیتی در درمان بافت تومور را شامل می‌‌شود. تکامل اکسیژن در آند پروتون تولید کرده که pH را کاهش می‌‌دهد، در حالی که تولید کلر نیز از طریق هیدرولیز کلر منجر به کاهش pH می‌‌شود. یکی از اثرات pH پایین، از بین رفتن دائمی هموگلوبین در بافت است و در نتیجه باعث از بین رفتن بافت تومور می‌‌شود.

کامسول یار آموزش رایگان کامسول فارسی comsol

دولایه پراکنده با انتقال شارژ – Diffuse Double Layer With Charge Transfer

5/5 - (2 امتیاز)

در دولایۀ پراکنده و در چند نانومتر اول یک سطح الکترود، فرض الکترون بودن به دلیل جداسازی شارژ معتبر نیست. به طور معمول، هنگام مدل‌‌سازی لایه‌‌های بسیار نازک الکترولیت از جمله آن‌‌هایی که در خازن‌‌های الکتروشیمیایی و میکروالکترودها وجود دارد، دولایۀ پراکنده ممکن است مورد توجه باشد. این مثال نشان می‌‌دهد که چگونه می‌‌توان

کامسول یار آموزش رایگان کامسول فارسی comsol

نمک‌زدایی در یک سلول الکترودیالیز – Desalination in an Electrodialysis Cell

5/5 - (2 امتیاز)

الکترودیالیز یک فرآیند جداسازی برای الکترولیت‌‌ها بر اساس استفاده از میادین برقی و غشاهای انتخابی یونی است. برخی از کاربردهای متداول فرآیند الکترودیالیز عبارتند از: آب‌‌شیرین‌‌کن جریان رودخانه، پساب و آب آشامیدنی تنظیم pH به منظور حذف اسیدها از جمله آب میوه و شراب حفاری الکتریکی فلزات گرانبها

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

توزیع جریان در یک سلول غشایی کلر-قلیایی – Current Distribution in a Chlor-Alkali Membrane Cell

5/5 - (2 امتیاز)

فرآیند غشای کلر قلیایی یکی از بزرگترین الکترولیزهای صنعتی با تولید تقریباً ۴۰ میلیون تن معادل کلر و سود سوزآور در سال است. کلر به طور عمده برای تولید وینیل کلرید مونومر استفاده شده که به نوبۀ خود برای تولید پلی وینیل کلرید (PVC) استفاده می‌‌شود. چگالی جریان در فناوری سلول‌‌های غشایی طی دهۀ گذشته به طور

ولتامتری در الکترود میکروصفحه – Voltammetry at a Microdisk Electrode

5/5 - (2 امتیاز)

ولتامتری در میکروالکترود شعاع ۱۰ میکرومتری مدل­سازی شده است. در این روش رایج الکتروشیمیایی تحلیلی، پتانسیل موجود در الکترود در حال کار، بالا و پایین رفته و جریان ثبت می شود. شکل موج ولتاژ جریان (“ولتاموگرام”) اطلاعاتی در مورد واکنش­پذیری و ویژگی­های حمل و نقل انبوه آنالیت می­دهد. میکروالکترودها در الکتروآنالیز

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

خوردگی تحت تأثیر ته‌نشینی – Under-Deposit Corrosion

5/5 - (2 امتیاز)

در این مدل، اثر محصول خوردگی بر خوردگی گالوانیک بین آلیاژ منیزیم (AE44) و فولاد خفیف در تماس با محلول آب نمک ارائه شده است، که در آن مرزهای تغییر شکل یافته به دلیل رسوب محصول خورندگی و همچنین انحلال منیزیم در نظر گرفته شده است. حمل و نقل یونهای Mg2 + تولید شده در سطح منیزیم و یونهای OH تولید شده در

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

خوردگی تنشی – Stress Corrosion

5/5 - (2 امتیاز)

خط لوله‌‌های فولادی غالباً در صنعت نفت و گاز تحت شرایط تنش / کرنش پیچیده قرار دارند. علاوه بر این، لوله‌‌ها به دلیل حرکت خاک در معرض کرنش طولی قابل توجهی قرار دارند.

     برای شبیه‌‌سازی تنش الاستوپلاستیک، رابط مکانیک جامد با مدل انعطاف‌‌پذیری کوچک کرنش استفاده می‌‌شود. رابط توزیع ثانویۀ جریان برای مدل‌‌سازی واکنش‌‌های الکتروشیمیایی استفاده می‌‌شود.

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

خوردگی خط لوله جریان سرگردان – Stray Current Pipeline Corrosion

5/5 - (2 امتیاز)

سیستم حفاظت کاتدی تحت تأثیر فعلی (ICCP) اغلب برای تحت تأثیر قرار گرفتن کاهش خوردگی خطوط لولۀ مدفون در صنعت نفت و گاز استفاده می‌‌شود. اشیاء فلزی مانند خطوط لولۀ مدفون، که در جریان سیستمICCP وجود دارند، ممکن است از فعل و انفعالات جریان سرگردان نتیجه شده و منجر به خوردگی سریع شوند. این مدل آموزش خوردگی جریان سرگردان یک خط لولۀ مدفون را نشان داده که در مجاورت یک

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

ICCP بدنۀ کشتی – Ship Hull ICCP

5/5 - (2 امتیاز)

حفاظت کاتدیک تحت تأثیر قرار گرفته، یک استراتژی متداول برای کاهش خوردگی پوستۀ کشتی است که در آن یک جریان خارجی روی سطح بدنه اعمال شده و قطبش آن در پتانسیل پایین‌‌تری قرار دارد. در این مدل، تأثیر پوشش پروانه بر درخواست فعلی نشان داده شده است.

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

پوشش سکوی نفت فلات قاره با رسوبات آهکی – Offshore oil platform jacket with calcareous deposits

5/5 - (2 امتیاز)

مقیاس کامل، مدل وابسته به زمان از یک پوشش سکوی نفت فلات ساحلی با استفاده از آندهای قربانی، شکستن پوشش و رسوبات آهکی در سطوح فولادی. هدف از این آموزش، پاسخگویی به برخی از سؤالات متداول برای شبیه‌‌سازی‌‌ها در صنعت نفت و گاز است. البته این آموزش در مورد کلیۀ تجهیزات زیر دریایی مانند پایه‌‌های آسیاب بادی و بندرها نیز صدق می‌‌کند.

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

تک قطبی با حل آندهای قربانی – Monopile with Dissolving Sacrificial Anodes

5/5 - (2 امتیاز)

یک پایۀ یکپارچه، یک عنصر ساختاری با قطر بزرگ است که می‌‌تواند برای پشتیبانی از سازه‌‌هایی مانند توربین‌‌های بادی فراساحلی استفاده شود. این نرم افزار نشان می‌‌دهد که چگونه حفاظت کاتدی از یک قطب با گذشت زمان با حل شدن آندهای قربانی کاهش می‌‌یابد. این مدل می‌‌تواند برای ارزیابی سینتیک الکترود توزیع جریان

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

خوردگی موضعی با استفاده از روش تنظیم سطح – Localized Corrosion using the Level Set Method

5/5 - (2 امتیاز)

این مثال خوردگی گالوانیک بین دو مرحله مختلف در یک آلیاژ منیزیم برای یک پیکربندی ریزساختار مقطعی نماینده را مدل می‌‌کند. رابط سطح تنظیم شده در اینجا برای مدل‌‌سازی انحلال یک فاز تشکیل‌‌دهنده منتهی به تغییرات توپولوژیکی استفاده می‌‌شود. سینتیک الکترود در مرز خوردگی به عنوان یک اصطلاح دامنه با استفاده از تابع دلتای مجموعه سطوح تعریف می‌‌شود.

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

خوردگی شیمیایی – Localized Corrosion

5/5 - (2 امتیاز)

این مثال خوردگی گالوانیک بین دو مرحله مختلف در یک آلیاژ منیزیم برای یک پیکربندی ریزساختار مقطعی نماینده را مدل می‌‌کند. رابط سطح تنظیم شده در اینجا برای مدل‌‌سازی انحلال یک فاز تشکیل‌‌دهنده منتهی به تغییرات توپولوژیکی استفاده می‌‌شود. سینتیک الکترود در مرز خوردگی به عنوان یک

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

اثر ضخامت مقره – Isolator Thickness Effect

5/5 - (2 امتیاز)

استفاده از جداکنندۀ آلومینیوم (Al) یک استراتژی کاهش متداول برای خوردگی گالوانیک بین آلیاژ منیزیم (Mg) و فولاد خفیف (MS) است. مدل حاضر با استفاده از یک مطالعۀ پارامتری، اثر ضخامت آلومیناتور آلومینیوم بر شدت خوردگی گالوانیک را نشان می‌‌دهد. سینتیک الکترود در اینجا با استفاده از داده‌‌‌‌های قطبی‌‌سازی تجربی موجود در نوشته‌‌جات

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

میخ گالوانیزه – Galvanized Nail

5/5 - (2 امتیاز)

این مثال آموزشی به عنوان مقدمه‌‌ای برای ماژول خوردگی و ارائۀ مدل‌‌های اکسیداسیون فلز و تراکم جریان اکسیژن در سطح یک میخ گالوانیزۀ احاطه شده توسط یک تکه چوب مرطوب -که به عنوان الکترولیت عمل می‌‌کند- است. لایۀ محافظ روی میخ کاملاً پوشانده نشده است، به طوری که در نوک میخ سطح آهن زیرین قرار گرفته است. ابتدا هدایت

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

خوردگی گالوانیک با تغییر شکل الکترود – Galvanic Corrosion with Electrode Deformation

5/5 - (2 امتیاز)

این مدل دوبعدی نحوۀ مدل‌‌سازی یک زوج گالوانیک را نشان می‌‌دهد که در آن خوردگی آند باعث تغییر شکل هندسه می‌‌شود. دادۀ پارامتر مورد استفاده برای آلیاژ منیزیم (AE44) است – یک جفت فولادی ملایم در محلول شورآب (آب نمک).

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

خوردگی گالوانیک آلیاژ منیزیم در تماس با فولاد – Galvanic Corrosion of a Magnesium Alloy in Contact with Steel

5/5 - (2 امتیاز)

آلیاژهای منیزیم به عنوان مواد سبک در زمینه‌‌های مختلف مهندسی جایگزین‌‌های جذابی هستند. با این حال منیزیم نسبتاً غیر اصیل بوده و ممکن است در هنگام استفاده با سایر فلزات، به عنوان مثال هنگام نصب یک جزء آلیاژ منیزیم با استفاده از اتصال دهنده‌‌های فولادی، دچار خوردگی گالوانیزه شود. این مثال مدل، یک زوج خوردگی گالوانیک متشکل از یک آلیاژ منیزیم (AZ91D) و فولاد خفیف،

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

برآورد پارامترهای سینتیک خوردگی – Estimation of Corrosion Kinetics Parameters

5/5 - (2 امتیاز)

این آموزش نحوه استفاده از رابط Optimization را برای انجام برآورد پارامتر سینتیک الکترود بر اساس داده‌‌های قطبی‌‌سازی نشان می‌‌دهد. یک مدل قطبی‌‌سازی الکترود صفربعدی تعریف شده است که عبارات سینتیک را برای انحلال فلز و واکنش‌‌های کاهش اکسیژن جدا می‌‌کند. برای اجرای این آموزش شما به ماژول بهینه‌‌سازی نیاز دارید.

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

خوردگی نیکل با تغییر شکل الکترود – Crevice Corrosion of Nickel with Electrode Deformation

5/5 - (2 امتیاز)

این مدل به تشریح اصول اساسی خوردگی شکاف و چگونگی استفاده از یک مطالعه وابسته به زمان برای شبیه‌‌سازی تغییر شکل الکترود می‌‌پردازد. مدل در دو بعد بوده و داده‌‌های قطبی‌‌سازی برای واکنش خوردگی از روی کاغذ توسط Absulsalam و دیگران گرفته شده است. مدل و نتایج مشابه با یک مدل یک‌‌بعدی توسط Brackman و دیگران است. این مدل

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

خوردگی آهن در محلول اسید استیک / سدیم استات – Crevice Corrosion of Iron in an Acetic Acid/Sodium Acetate Solution

5/5 - (2 امتیاز)

محدودیت حمل و نقل انبوه در نواحی نازک اغلب باعث می‌‌شود که الکتروشیمی موضعی بین شکاف (دهان) و انتها (نوک) تفاوت چشمگیری داشته باشد و در نتیجه اختلافات در شیمی محلی، ممکن است خوردگی رخ دهد. این مثال خوردگی آهن را در محلول اسید استیک / سدیم استات مدل‌‌سازی می‌‌کند. این مدل نتایج والتون را بازتولید می‌‌کند.

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

محافظت از خوردگی سکوهای نفتی چندگانه – Corrosion Protection of Multiple Oil Platforms

5/5 - (2 امتیاز)

این مثال تجزیه و تحلیل سیستم حفاظت از خوردگی از مثال سکوی نفتی واحد را با استفاده از مدل‌‌سازی تأثیر چندین سیستم عامل نفتی که در یک آرایه قرار گرفته است، گسترش می‌‌دهد. استفاده از توزیع فعلی در لبه‌‌ها، رابط BEM با مدل‌‌سازی کلیۀ الکترودها به عنوان استوانه در امتداد لبه‌‌های هندسۀ قالب سیم، به طور قابل توجهی اندازۀ مسئله و زمان محاسباتی را کاهش می‌‌دهد

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

محافظت در برابر خوردگی یک سکوی نفتی با استفاده از آندهای قربانی – Corrosion Protection of an Oil Platform Using Sacrificial Anodes

5/5 - (2 امتیاز)

سازه‌‌های فلزی غرق در آب دریا می‌‌توانند از طریق خوردگی با محافظت کاتدی در برابر خوردگی محافظت شوند. این محافظت را می‌‌توان با یک جریان خارجی تحت تأثیر یا با استفاده از آندهای قربانی بدست آورد. استفاده از آندهای قربانی اغلب به دلیل سادگی آن ترجیح داده می‌‌شود. این مثال توزیع جریان اصلی سیستم محافظت در برابر خوردگی

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

محافظت کاتدیک فولاد در بتن آرمه – Cathodic Protection of Steel in Reinforced Concrete

5/5 - (2 امتیاز)

این مثال محافظت کاتدی از نوار تقویت کنندۀ فولاد در بتن را مدل‌‌سازی می‌‌کند. سه واکنش متفاوت الکتروشیمیایی در سطح فولاد در نظر گرفته شده است. شارژ و حمل و نقل اکسیژن در حوزۀ بتن -که در آن هدایت الکترولیت و انتشار اکسیژن به میزان رطوبت بستگی دارد- مدل‌‌سازی شده است.

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

خوردگی دی اکسید کربن در لوله های فولادی – Carbon Dioxide Corrosion in Steel Pipes

5/5 - (2 امتیاز)

دی‌‌اکسید کربن موجود در محلول آبی بسیار خورنده بوده و می‌‌تواند آسیب قابل توجهی به طرح‌‌های فلزی وارد کند. چنین شرایطی در لوله‌‌هایی که در انواع مختلف کاربردها به ویژه در صنعت پتروشیمی استفاده می‌‌شود بوجود می‌‌آید. در این مثال آموزشی، جریان‌‌های آشفتۀ متشکل از دی‌‌اکسید کربن و آب، سطح فولاد لوله‌‌ها را خورده است. خوردگی تحت تأثیر دما و pH است.

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

خوردگی اتمسفری یک شین اصلی – Atmospheric Corrosion of a Busbar

5/5 - (2 امتیاز)

این مدل با استفاده از یک فلنج مس، یک فلنج آلیاژ آلومینیوم در تماس با یک مهره روی و پیچ و مهره، خوردگی گالوانیک جوی را از یک شین اصلی شبیه‌‌سازی می‌‌کند. رابط توزیع ثانویه فعلی برای حل پتانسیل الکتریکی در حوزۀ الکترود و جریان توزیع استفاده شده و از رابط شل برای حل پتانسیل الکترولیت در لایه الکترولیت نازک استفاده می‌‌شود.

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

خوردگی اتمسفری – Atmospheric Corrosion

5/5 - (2 امتیاز)

این مدل با استفاده از یک فلنج مس، یک فلنج آلیاژ آلومینیوم در تماس با یک مهره روی و پیچ و مهره، خوردگی گالوانیک جوی را از یک شین اصلی شبیه‌‌سازی می‌‌کند. رابط توزیع ثانویه فعلی برای حل پتانسیل الکتریکی در حوزۀ الکترود و جریان توزیع استفاده شده و از رابط شل برای حل پتانسیل الکترولیت در لایه الکترولیت نازک استفاده می‌‌شود.

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

اثر مقاومت پوستۀ آند در محافظت کاتدیک – Anode Film Resistance Effect on Cathodic Protection

5/5 - (2 امتیاز)

این مدل نشان می‌‌دهد که چگونه میزان خوردگی فولاد در یک سکوی نفتی به دلیل ایجاد پوستۀ مقاومت در آندهای قربانی -که توسط محصولات واکنش ایجاد می‌‌شوند- با گذشت زمان افزایش می‌‌یابد. این مدل همچنین شامل سینتیک الکترود توزیع جریان ثانویه بر روی ساختار فولادی محافظت شده، تعریف انحلال همزمان فلز و کاهش اکسیژن

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

الکتروفورز ناحیه – Zone Electrophoresis

5/5 - (2 امتیاز)

الکتروفورز منطقه (ZE) یک روش جداسازی الکتروفورز است که به طور معمول در آنالیز پروتئین‌‌ها، اسیدهای نوکلئیک و بیوپلیمرها مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. در طی فرآیند، گونه‌‌های مختلف در یک نمونه در یک سیستم بافر الکترولیتی مداوم، با توجه به شیب بالقوه منتقل می‌‌شوند. با توجه به اختلاف تحرکات، گونه‌‌های موجود در نمونه‌‌ها در نهایت

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

حمل و نقل در دریچه الکتروکینتیک – Transport in an Electrokinetic Valve

5/5 - (2 امتیاز)

این برنامه نمونه‌‌ای از جریان محور فشار و الکتروفورز را در یک سیستم میکرو کانال سه‌‌بعدی ارائه می‌‌دهد. محققان غالباً از دستگاهی مشابه دستگاه موجود در این مدل به عنوان یک انژکتور نمونه الکتروکینتیک در بیوشیمی‌‌ها استفاده می‌‌کنند تا بتوانند حجم نمونه‌‌های خوبی از اسیدها و نمک‌‌های جدا شده را بدست آورند و این حجم‌‌ها را

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

تجزیۀ حرارتی – Thermal Decomposition

4/5 - (3 امتیاز)

در این آموزش، معادلات انتقال گرما و جرم به منظور مدل‌‌سازی واکنش‌‌های گرمازدگی در یک راکتور صفحه موازی با جریان لمینت همراه شده‌‌اند. این مثال چگونگی استفاده از کامسول مالتی‌‌فیزیک برای تنظیم سیستماتیک و حل مدل‌‌های پیشرفته با استفاده از رابط‌‌های از پیش تعریف شدۀ فیزیکی را به خوبی نشان می‌‌دهد.

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

سری مخزن با کنترل بازخورد – Tank Series with Feedback Control

5/5 - (2 امتیاز)

این مثال نحوۀ تنظیم و حل یک مدل مخزن سری در صفر بعد را با استفاده از رابط مهندسی واکنش نشان می‌‌دهد. این مدل یک سری از سه راکتور مخزن متوالی را توضیح می‌‌دهد. یک حلقه بازخورد به طور مداوم غلظت ورودی مخزن اول را تنظیم کرده تا غلظت آن در خروجی آخرین راکتور نزدیک به یک سطح تنظیم شده باشد.

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

احتراق سین‌گاز در یک مشعل گرد – Syngas Combustion in a Round-Jet Burner

5/5 - (2 امتیاز)

مدل احتراق آشفته و غیرمجاز احتراق سین‌‌گاز(گاز سنتز) را در یک مشعل جت دور ساده شبیه‌‌سازی می‌‌کند. سین‌‌گاز، مخلوطی از گاز است که در درجه اول از هیدروژن، مونوکسید کربن و دی‌‌اکسید کربن تشکیل شده است. سین‌‌گاز، نام مربوط به کاربرد آن در ایجاد گاز طبیعی مصنوعی است. در مدل، سین‌‌گاز از یک لوله به یک ناحیۀ باز با جریان هوای کم آهسته

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

لوله استفان – Stefan Tube

5/5 - (2 امتیاز)

این مثال استفاده از مدل انتشار Maxwell-Stefan را که با رابط Transport of Concentrated Species موجود است نشان می‌‌دهد. این مثال انتشار فاز گاز چندقسمتی در یک لولۀ استفان را در یک بعد مدل‌‌سازی می‌‌کند. در این حالت، این مخلوط مایع استون و متانول است که به هوا تبخیر می‌‌شود.
پروفایل غلظت در حالت پایدار مدل شده

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

اصلاح‌کنندۀ بخار – Steam Reformer

5/5 - (2 امتیاز)

در ژنراتورهای پیل سوختی، یک واحد اصلاح بخار به طور معمول هیدروژن مورد نیاز پشتۀ سلول را تولید می‌‌کند. این مثال مدل‌‌سازی یک اصلاح‌‌کنندۀ بخار را نشان می‌‌دهد. شیمی اصلاحات در یک بستر کاتالیزوری متخلخل اتفاق می‌‌افتد که در آن انرژی از طریق لوله‌‌های گرمایش برای هدایت سیستم واکنش گرمایی تأمین می‌‌شود. راکتور در یک پوشش عایق محصور شده

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

راه‌اندازی یک راکتور مخزن هم‌زدۀ پیوسته – Startup of a Continuous Stirred Tank Reactor

5/5 - (2 امتیاز)

هیدرولیز پروپیلن اکسید به پروپیلن گلیکول یک فرایند مهم شیمیایی با ۴۰۰۰۰۰ تن متریک است که سالانه در سراسر جهان تولید می‌‌شود. پروپیلن گلیکول کاربرد گسترده‌‌ای را به عنوان مرطوب‌‌کننده در مواد غذایی، دارویی و مواد آرایشی می‌‌یابد. در این مثال، مرحلۀ راه‌‌اندازی یک راکتور مخزن مداوم (CSTR) که برای تولید پروپیلن

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

پلیمریزاسیون دسته نصف‌شده – Semibatch Polymerization

5/5 - (2 امتیاز)

با تبدیل شدن مونومر واکنش‌‌دهنده به زنجیره‌‌های پلیمری، چگالی مخلوط واکنش‌‌دهنده اغلب به شکل قابل توجهی تغییر می‌‌کند. در این مثال خواهید دید که چگونه این اثر بر کل تولید پلیمر در یک فرآیند تأثیر می‌‌گذارد. پلیمریزاسیون فاز مایع در یک راکتور semibatch انجام می‌‌شود، جایی که دو شرایط

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

تعادل واکنش – تبدیل فاز گاز اتیلن به اتانول – Reaction Equilibrium – Gas Phase Conversion of Ethylene to Ethanol

5/5 - (2 امتیاز)

این نرم‌‌افزار ترکیبات تعادل در تبدیل فاز گاز اتیلن به اتانول را محاسبه می‌‌کند. این امکان را به شما می‌‌دهد تا بررسی کنید که چگونه شرایط اولیه و شرایط عملیاتی بر تولید اتانول تأثیر می‌‌گذارد. این برنامه طراحی شده است تا به عنوان یک ابزار تدریس مورد استفاده قرار گیرد؛ هم برای فراهم آوردن درک درستی از پویایی

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

جذب پروتئین – Protein Adsorption

3.7/5 - (3 امتیاز)

تبادل یونی یک روش قدرتمند برای جدا کردن پروتئین‌‌ها از محلول‌‌ها است و امروزه به راحتی در صنعت بیوتکنولوژی و دارویی مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. این مدل یک ستون تبادل یونی را برای جذب پروتئین شبیه‌‌سازی می‌‌کند. فاز مایعات شامل چهار ماده است: دو پروتئین، حلال و یک نمک. سینتیک جذب / دفع با دو واکنش تعادل توصیف می‌‌شود که پروتئین‌‌ها یون‌‌های جذب شده

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

راکتور متخلخل با سوزن تزریق – Porous Reactor with Injection Needle

5/5 - (2 امتیاز)

مدل‌سازی بسترهای بسته‌‌بندی شده، راکتورهای یکپارچه، و دیگر راکتورهای ناهمگن کاتالیزوری، بطور قابل ملاحظه‌‌ای با Reacting Flow در رابط چندرسانه‌‌ای Porous Media ساده شده است. این امر انتشار، همرفت، مهاجرت و واکنش گونه‌‌های شیمیایی برای جریان متخلخل رسانه‌‌ها را بدون نیاز به رابط‌‌های جداگانه و ایجاد زوج، تعریف می‌‌کند. رابط مالتی‌‌فیزیک بطور خودکار تمام

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

پلیمریزاسیون در راکتور لوله‌ای چنددهانه‌ای – Polymerization in Multijet Tubular Reactor

5/5 - (2 امتیاز)

در یک راکتور پلیمریزاسیون برای ساخت پلی استر، مخلوط­کردن در راکتور با واردکردن دهانه­های آشفتۀ واکنش­دهنده­ها روی یکدیگر به دست می آید. آشفتگی بر سینتیک واکنش و کیفیت پیوند پلیمر تأثیر می­گذارد. جریان­های آشفته که شامل سینتیک واکنش سریع هستند،

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

تخمین پارامترها برای مدل‌های راکتور غیرجانبی – Parameter Estimation for Nonideal Reactor Models

5/5 - (2 امتیاز)

راکتورهای واقعی را می­توان به عنوان ترکیبی از راکتورهای ایده­آل مدل­سازی کرد. در این مثال از اصطلاح “مدل منطقه مرده” استفاده شده است. دو مدل CSTR ایده­آل با مبادله برای مدل­سازی راکتور واقعی تنظیم شده­اند. یکی CSTR منطقۀ بسیار آشفته و دیگری منطقۀ کمتر آشفته را نشان می­دهد. برای این کار،

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

راکتور بستربندی شده – Packed Bed Reactor

5/5 - (2 امتیاز)

یکی از رایج­ترین راکتورها در صنایع شیمیایی، برای استفاده در فرآیندهای کاتالیزوری ناهمگن، راکتور بستربندی شده است. این نوع راکتور هم در سنتز و هم در تصفیۀ فاضلاب و احتراق کاتالیزوری مورد استفاده قرار می­گیرد. راکتور در اصل یک ظرف پر از ذرات

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

بهینه‌سازی یک میکروراکتور کاتالیزوری – Optimization of a Catalytic Microreactor

5/5 - (2 امتیاز)

در این برنامه، یک محلول از طریق بستر کاتالیزوری -یک نوع مادۀ حل­شده- پمپ می­شود که در اثر تماس با کاتالیزور، واکنش نشان می­دهد. هدف از این مثال به حداکثر رساندن سرعت واکنش کل برای یک اختلاف فشار کلی داده شده در بستر با یافتن توزیع بهینۀ کاتالیزور است. توزیع کاتالیزور متخلخل میزان واکنش کل در

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

خنک‌کننده بهینه یک راکتور لوله‌ای – Optimal Cooling of a Tubular Reactor

5/5 - (2 امتیاز)

به حداکثر رساندن عملکرد محصول، یک کار اصلی در مهندسی واکنش شیمیایی است. به ویژه در صورتی که محصول مورد نظر پس از تشکیل، با واکنش­های بیشتری قابل مصرف باشد، این مسئله می­تواند چالش­برانگیز باشد. این مثال چنین مجموعه واکنشی را بررسی می­کند؛ زیرا در یک راکتور لوله­ای رخ می­دهد.

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

راکتور جریان بسته غیر هم‌دما – Nonisothermal Plug Flow Reactor

5/5 - (2 امتیاز)

این مثال ترک خوردگی حرارتی استون را در نظر می­گیرد، که یک مرحلۀ کلیدی در تولید آنهیدرید استیک است. واکنش فاز گاز در شرایط غیر هوای گرم در راکتور جریان صورت می­گیرد. از آنجا که شیمی ترک خوردگی درون­ریز است، کنترل دما در راکتور برای دستیابی به تبدیل مناسب ضروری است. هنگامی که راکتور تحت

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

خنثی‌سازی کلر در نظیف‌کننده – Neutralization of Chlorine in a Scrubber

5/5 - (2 امتیاز)

در این مثال، سینتیک خنثی­سازی گاز کلر در محلول آب مورد مطالعه قرار گرفته است. این مدل فرض می­کند که حجم سیال کاملاً مخلوط و ثابت است. این بدان معنی است که کلر به حالت تقریباً اشباع (۱ · ۱۰-۲ مول / متر مکعب) حل شده و هیدروکسید نیز در کل به خوبی مخلوط شده است، همانطور که برای مقدار بسیار

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

راکتور لوله‌ای چند مؤلفه‌ای با خنک‌کنندۀ ایزوترمال – Multicomponent Tubular Reactor with Isothermal Cooling

5/5 - (2 امتیاز)

این برنامه از ماژول مهندسی واکنش شیمیایی برای مطالعه یک واکنش ابتدایی، گرمازدایی، برگشت­ناپذیر در یک راکتور لوله­ای(فاز مایع، رژیم جریان لمینار) استفاده می­کند. برای پایین آوردن دمای خود، راکتور از پوشش خنک­کننده با دمای خنک­کنندۀ ثابت استفاده می­کند. رفتار حالت پایدار راکتور مورد

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

میکروکانل Microchannel H-Cell – H-Cell

5/5 - (2 امتیاز)

این نمونه در ابتدا توسط آلبرت ویتارسا تحت نظارت استاد بروس فین لیزون در دانشگاه واشنگتن سیاتل تدوین شده است. این بخشی از دوره تحصیلات تکمیلی بوده که در آن تکالیف شامل ارزیابی پتانسیل ثبت اختراعات در زمینۀ میکروفلوئیدها از طریق مدل­سازی ریاضی بود. این مدل از سلول H-میکرو برای جداسازی

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

دیالیز(تجزیه) غشایی – Membrane Dialysis

5/5 - (3 امتیاز)

دیالیز یک روش جداسازی گونۀ شیمیایی است که به طور گسترده استفاده می­شود. یک نمونه از این روش همودیالیز است که به عنوان کلیۀ مصنوعی برای مبتلایان به نارسایی کلیوی عمل می­کند. در دیالیز، فقط اجزای خاص مجاز به انتشار از طریق غشاء، بر اساس تفاوت در اندازۀ مولکول و حلالیت هستند. برنامه Membrane Dialysis

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

رنگ‌نگاری مایع – Liquid Chromatography

5/5 - (2 امتیاز)

رنگ­نگاری مایع با کارایی بالا (HPLC) یک روش رایج برای جداسازی، شناسایی و تعیین کمیت هر ترکیب شیمیایی در یک مخلوط است. HPLC در صنایع دارویی، زیست­فناوری و صنایع غذایی یافت می­شود. برنامه Chromatography Liquid جداسازی دو گونه در یک ستون رنگ­نگاری مایع عمومی را شبیه­سازی می­کند.

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

هم‌زن ایستای لمینار – Laminar Static Mixer

5/5 - (2 امتیاز)

هم­زن­های ایستا که به هم­زن­های بی­حرکت یا درون خط نیز گفته می­شود، مایعی از طریق لوله­ای که حاوی تیغه­های ثابت است پمپ می­شود. این روش اختلاط مخصوصاً برای مخلوط کردن جریان لمینار مناسب است؛ زیرا در این رژیم جریان فقط ضایعات فشار کمی ایجاد می­کند. این مثال جریان را در هم­زن

کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

تفکیک ایزوالکتریک – Isoelectric Separation

5/5 - (2 امتیاز)

این مثال از رابط¬های الکتروفورز حمل و نقل و لامینار جریان استفاده کرده تا مدل جداسازی ایزوالکتریک در یک دستگاه الکتروفورز جریان آزاد را انجام دهد. یک جریان حاوی شش گونه یونی مختلف نشان داده شده است که با استفاده از حمل و نقل مهاجرتی در یک میدان الکتریکی، به جریان¬های جزء خالص تقسیم می-شوند.
الکتروفورز جریان آزاد می¬تواند ماکرومولکول¬هایی مانند پروتئین ها را بر اساس تحرک عمودی آن¬ها بر جریان مایع حامل، از هم جدا کند. اگر علاوه بر این، یک گرادیان pH در جریان حامل اعمال شود، می¬توان مولکول¬ها را در طول نقاط ایزوالکتریک آن¬ها متمرکز کرد. نقطه ایزوالکتریک pH است که در آن مولکول دارای بار خالص صفر است. مولکول¬هایی که دارای بار خالص مثبت هستند در جهت میدان الکتریکی، در امتداد شیب pH تا رسیدن به نقطه ایزوالکتریک حرکت می¬کنند. در این حالت، به دلیل اینکه مقدار خالص مولکول¬ها صفر است، حمل و نقل مهاجر خاموش است. به طور مشابه، گونه¬های آنیونی در جهت خلاف میدان الکتریکی حرکت می¬کنند.